top of page

Soubory cookies

Nejdříve v krátkosti obecně...

Cookies jsou částečky informací, které internetové stránky přenášejí na harddisk jednotlivce pro účely vedení záznamů. Zlepšují vaši online zkušenost tím, že ukládají vaše preference, když navštěvujete určitou stránku. Tato data jsou používána pouze agregátně a cookies neobsahují informace osobní identifikace a nemohou profilovat náš systém nebo soustřeďovat informace z vašeho harddisku. Když si tedy prohlížíte naše stránky, může se cookie umístit do vašeho počítače. Dočasné cookies jsou používány pro takové účely, jako je počítání počtu návštěv na našich stránkách. Tyto dočasné cookies jsou odstraněny, když ukončíte práci s prohlížečem. Když pak někdy přijdete na naše stránky znovu, tento typ cookie nám řekne, zda jste nás již dříve navštívili nebo zda jste nový návštěvník. Cookies neobsahují žádné osobní informace o vás, ani nám neposkytují žádný způsob, jak vás kontaktovat, a cookie nevyjímá žádné informace z vašeho počítače. Používáme cookies, aby nám pomohly identifikovat vlastnosti stránek a informací, o které máte největší zájem, tak abychom vám mohli poskytnout více toho, co si přejete. Od 1. ledna 2022 však došlo ke změně právní úpravy. V čem tato změna spočívá?

Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek je v rámci Evropské unie upraveno směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích, která vyžaduje, aby provozovatelé webových stránek získali od návštěvníků těchto stránek souhlas s využíváním cookies (tzv. princip opt-in). Výjimku představují pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

V českém zákoně však nebyl požadavek na souhlas zcela přesně formulován a provozovatelé webů i odborná veřejnost jej často vykládali jako princip opt-out, tedy „co výslovně neodmítnu, to dostávám“. Schválením novely zákona o elektronických komunikacích jsou s účinností k 1. lednu 2022 odstraněny jakékoli nejasnosti – správci webových stránek mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků těchto stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu (princip opt-in).

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies hovoříme o široké skupině údajů, získávaných za účelem analýz, statistik, reklam či třeba hodnocení poskytovaných služeb. Princip opt-in se však netýká technických cookies, které jsou nezbytné pro přenos zpráv a poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace.

Režim opt-in je v souladu s obecným nařízením a za jeho zavedení se ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) dlouhodobě zasazuje. Upozorňuje například, že získání svobodného, konkrétního a informovaného souhlasu neumožňuje situace, kdy je v prohlížeči „souhlas“ předem automaticky nastaven.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých Pokynech č. 05/2020 k souhlasu připouští možnost získat souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče, ovšem za podmínek, že souhlas splňuje požadavky obecného nařízení. Podle něj musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Uživatel musí mít možnost souhlas jednoduše odmítnout či odvolat, aniž by to pro něho představovalo újmu, např. že by se mu bez udělení souhlasu nezobrazil obsah webových stránek. Zároveň musí být uživateli jasným a srozumitelným způsobem poskytnuty přesné a úplné informace o všech podstatných otázkách, jako jsou povaha zpracovávaných údajů, účely zpracování, příjemci, jimž budou údaje případně předány či práva subjektu údajů. 

Pro lepší přehlednost je vhodné informace poskytovat v několika vrstvách, což umožní subjektům údajů rozhodnout se, zda si přečtou stručné nebo podrobnější znění informací. Souhlas by měl být rovněž strukturovaný a udělený pro každý ze zamýšlených účelů. Úřad zde zdůrazňuje, že nečinnost subjektu údajů neznamená jednoznačný souhlas. Prohlášení ve smyslu „setrváním na webových stránkách souhlasíte s ukládáním cookies“ proto nelze považovat za souhlas v souladu s obecným nařízením. 

A jaké máte možnosti konkrétně?

1.
V Nápovědě každého internetového prohlížeče (jako je např. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, apod.) najdete postup, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nové cookies, jak to udělat, aby vás prohlížeč informoval o tom, že jste dostali nové cookie, nebo jak znemožnit cookies úplně. Je ale důležité vědět, že cookies vám umožňují plně využívat veškeré nejnovější vlastnosti stránek. Více informací o cookies je možné najít na www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.com.

2.
Nastavení cookies na našich web stránkách můžete povolit, odmítnout nebo nastavit jen vybrané hned při prvním příchodu na naše stránky (v okně, které se zobrazí vlevo dole). Anebo se později k nastavení cookies našich stránek kdykoliv později vrátit a jejich nastavení změnit (na každé stránce vlevo dole se zobrazuje ikonka Nastavit cookies, na kterou jednoduše kliknete a tím se do nastavení našich cookies dostanete). 

Jaké cookies používáme my?

Krom technických cookies, které jsou potřeba pro základní fungování web stránek používáme pouze Google Analytics.Tyto soubory cookie se používají pouze k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů. Ukládají a aktualizují jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek. Detailní popis všech našich aktuálně používaných cookies najdete také po rozkliknutí ikonky Nastavit cookies v levém dolním rohu. 

soubory cookies
bottom of page